Sağlık ve Güvenlikte       Çözüm Ortağınız... Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi © Doruk Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi 2014 İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin karşılaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır. 31 Aralık'da yürürlüğe giren 6331 sayılı yasa gereği, her yıl tüm işyerlerinde çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi yasal zorunluluktur. Bu kapsamda, işyerlerinde çalışma saatlerinde uygun olarak, tecrübeli iş güvenliği uzmanlarımızca bu eğitimler verilmektedir. Eğitimlerin öncesinde ve sonrasında yapılan testler ile eğitim sonuç raporlamaları Şirketlere yapılmaktadır ve katılım belgeleri tüm katılımcılara iletilmektedir. RİSK ANALİZİ NEDİR ? İş güvenliği ve işyeri hekimi görevlendirmeyen işveren görevlendirmediği her bir kişi için 5.000 TL., görevlendirilmeyen diğer sağlık personel 2.500 TL. ve aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar PARA CEZASI UYGULANIR. Risk değerlendirmesi yapmayan ve yaptırmayan işveren 3.000 TL., aykırılığın devam ettiği her ay için 4.500 TL. PARA CEZASI UYGULANIR. Sağlİk gözetimleri yapılmayan her bir çalışan için 1.000 TL. PARA CEZASI UYGULANIR. Eğitim bilgilendirilmesi yapılmayan her bir çalışan için 1.000 TL. PARA CEZASI UYGULANIR. Acil Durum Eylem Planı yapılmamış olması durumunda 1.000 TL. PARA CEZASI UYGULANIR. PARA CEZALARI