Sağlık ve Güvenlikte       Çözüm Ortağınız... Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi © Doruk Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi 2014 PORTÖR MUAYENESİ Portör; portör bulaşıcı hastalıklara neden olan etmenleri taşıyarak onları başkalarına bulaştıran, buna karşılık çoğu zaman sağlıklı durumunda kalan anlamına gelmektedir. İŞE GİRİŞ MUAYENELERİ VE TEKRARLARI 4857 sayılı iş kanunu'na göre yeni işe başlayan her çalışan mutlaka işe giriş muayenesi olmalıdır, iş ortamında oluşabilecek meslek hastalıklarının gelişimini izlemek için bu muayenenin yapılması gerekmektedir. AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞABİLİR MUAYENELERİ Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işe girişlerinde ve işin niteliğine ve Şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanaklı olduklarının fiziki muayene ve gerektiğinde evde laboratuar bulgularına dayanılarak hazırlanarak hekim raporu ile belirlenmektedir. ODYO-SFT Solunum fonksiyon testi, kişilerin uygun şartlarda solunum fonksiyonlarını ve kapasitelerini ölçmeye yarayan testtir. Gaz, toz, duman ve kimyasallar sonucu akciğer hastalıklarına yakalanma riskinin değerlendirilmesi amacıyla uygulanır. Odyo, kişilerin uygun şartlarda duyma fonksiyonlarını ölçmeye yarayan testtir. Gürültü sonucu oluşan duyma kaybını ölçmek amacıyla kullanılır. KAN ÖLÇÜMLERİ Tanıda bulunmaya yardım edebilecek verilerin elde edilmesi için gerekli olan bir testtir. Tam kan sayımında 18 parametreye bakılmakta olup, sonuçlar diğer bulgularla beraber değerlendirilir. AC GRAFİSİ İşletmede zaman kaybına neden olmadan çalışanların akciğer grafileri dijital ortamda çekilmektedir. Çekilen filmler bilgisayar ortamında saklama, paylaşma ve kontrol etme kolaylığını sağlamaktayız.. Akciğer grafileri radyoloji uzmanınca değerlendirilerek raporlandırılmakta ve işletmeye teslim edilmektedir.