Sağlık ve Güvenlikte       Çözüm Ortağınız... Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi © Doruk Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi 2014 DORUK OSGB olarak Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen iş güvenliği uzmanı sertifikasına sahip A.B.C sınıfı iş güvenliği uzmanlarımızla iş yerlerinde mevzuatlara uygun olarak gerekli çalışmaları yaparak, tehlikelerin tanımlamasını, risk değerlendirilmesini ve tehlikelerin ortadan kaldırılması ve risklerin kontrol altına alınmasını sağlamak için çalışmalar yapmaktayız. DORUK OSGB olarak İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatının işletme ve işyerleri için öngörmüş olduğu tüm yasal yükümlülüklerin, DORUK Teknik Uzman, mühendis ve Sağlık ekipleri tarafından işveren adına gerek mahallinde oluşturulacak konuşlandırma gerekse de görevlendirme esası ile gerçekleştirmekteyiz. İş yerinde risk değerlendirme sonuçlarına göre ani ve yakın tehlikeleri veya kaza potansiyelini tanımlayarak bunlara ilişkin risklerin önlenebileceği acil durum eylem planını hazırlayarak gerekli tatbikatları yapmaktayız. Çalışanların periyodik sağlık tetkiklerini özel donanımlı anlaşmalı mobil araçlarımızla işletmenin uygun gördüğü zamanda ve yerinde yaparak, iş gücü ve iş günü kayıplarını önlemekte, iş yerinde oluşabilecek kaza ve meslek hastalıklarına karşı önleyici faaliyetlerde bulunmaktayız. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması için çalışanlara genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini vererek uygun nitelikli kişisel koruyucular seçmelerini sağlamak için çalışanlara bilgi vermekteyiz. Bu eğitim sonucunda işyeri çalışanlarına temel iş güvenliği eğitimine katılım belgesi vermekteyiz. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi