Sağlık ve Güvenlikte       Çözüm Ortağınız... Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi © Doruk Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ İş sağlığı ve güvenliği; işin yapılması sırasında işyerindeki çevre şartları sebebiyle işçilerin maruz kaldıkları, sağlık sorunları ve mesleki risklerin ortadan kaldırılması ile ilgilenen bilim dalıdır. AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER EĞİTİMİ Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçileri, mesleğe hazırlamak, meslek sahibi olanların mesleklerinde gelişmelerini sağlamak doğrultusunda gerekli bilgi, beceri, tavır ve değer duygularını geliştirmek için; İş güvenliği, kaza, iş kazası, meslek hastalığı, yaralanma, iş göremezlik halleri, iş kazasının doğurduğu zaralar, kaza istatistikleri, iş kazasını meydana getiren sebepler, iş kazalarını önlemesi, koruyucu malzeme ve donanımlar, yasal mevzuatlar, ağır ve tehlikeli işler, yasal mevzuatları gereğince işveren ve çaılışanların görev ve sorumlulukları , vb. konular hakkında bilinçlenmeleri sağlanacak, çalıştıkları iş alanındaki teknolojik gelişmeler hakkında bilgiler verilecektir. İŞE GİRİŞ İSG EĞİTİMLERİ 1) İşveren, çalışanlarIn iş sağlığı ve güvenli eğitimlerini almalarını sağlar, bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce çalışma yeri veya iş değişikliğinde iş ekipmanın değişmesi halinde veya yeni teknoloji uygulanması halinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır. 2) Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir. 3) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışanına işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. Ayrıca, herhangi bir sebeple 6 aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir. 4) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinde çalışmak üzere gelen çalışanlar işe başlatılamaz. 5) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlar. 6) İş kazalarının ve meslek hastalıklarının sebepleri, iş yerindeki riskler eğitimi, 7) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, 8) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, 9) Uyarı işaretleri, 10) Ergonomi